Účetní program POHODA OTS Justic

OTS Justic - Hotel

Administration and Accounting
STORMWARE | hotel | obchod | Administration and Accounting | různé
http://www.stormware.cz/image/page/logo_svet_white.png

Ceník prací, služeb a úkonů


Každého klienta-zájemce  zajímají ceny. Patříme k firmám a  společnostem, které tyto informace o výkonech  zveřejňují a zde je
 k dispozici ceník. Konečná cena je určována po vzájemné dohodě, dle specifických podmínek a požadavků klienta. Při tvorbě cenové nabídky budete přesně vědět za co platíte a nebudete nemile překvapeni za účtování tzv. více-nákladů jakými je např.poštovné, kancelářský materiál apod. Ceny jsou uváděny bez DPH .

A - Administrativa a účetní úkony

Pol. Popis položky za jednotku Cena v Kč Cena v Kč
s daňovým auditem
A.1. úč. položka v peněžním,účetním deníku - bez přípravy položka 35,00 45,00
A.2. úč.položka v peněžním,účetním deníku - připravena položka 30,00 40,00
A.3. účetní paušál od 1 do 40 položek měsíčně měsíc 1 500,00 2 300,00
A.4. účetní paušál od 41 do 100 položek měsíčně měsíc 3 000,00 4 000,00
A.5. účetní paušál od 101 do 200 položek měsíčně měsíc 5 000,00 6 500,00
A.6. účetní paušál od 201 do 300 položek měsíčně měsíc 7 500,00 9 000,00
A.7. účetní paušál od 301 do 400 položek měsíčně měsíc 9 000,00 11 000,00
A.8. účetní paušál od 401 do 500 položek měsíčně měsíc 12 000,00 14 500,00
A.9. účetní paušál od 501 do 600 položek měsíčně měsíc 15 000,00 18 000,00
A.10. účetní paušál od 601 do 700 položek měsíčně měsíc 17 500,00 21 000,00
A.11. účetní paušál od 701 do 800 položek měsíčně měsíc 20 000,00 25 000,00
A.12. účetní paušál od 801 a více měsíčně měsíc dohodou  
A.13. zastupování klienta hod. 500,00 750,00
A.14. vyúčtování služební cesty - tuzemsko 1 cesta 150,00 200,00
A.15. vyúčtování služební cesty - zahraničí 1 cesta 250,00 300,00
A.16. rekonstrukce účetnictví položka 30,00 40,00
A.17. účetní závěrka, přílohy, podklady DPFO/DPPO   1 měs. paušál dohodou
A.18. účetnictví v konkurzu   dohodou dohodou
A.19. vystavování dokladů /fakturace, platební príkazy, pokladní doklady/ položka 30,00 40,00
A.20 elektronické bankovnictví položka 15,00 20,00
A.21 tiskové sestavy a zprávy - mimořádné položka 40,00 50,00

B - Daňové poradenství

Položka Popis položky za jednotku Cena v Kč
B.1. konzultace daň.poradce a zastupování daň.poradcem započ.hod. 1 500,00
B.2. přenos odpovědnosti na daňového poradce   dohodou
B.3. Generální plná moc pro jednání se správcem daně ročně 2 000,00
B.4 daňový audit   dohodou

C - Samostatné zpracování daňových přiznání

Položka Popis položky za jednotku Cena v Kč
C.1. Přiznání k silniční dani za 1/auto 300,00
C.2. Přiznání k dani z přidané hodnoty ks 600,00
C.3. Přiznání k dani z přidané hodnoty - dodatečné (chyba klienta ) ks 600,00
C.4. Podklad pro přiznání k dani z příjmů práv.osob vč.příloh od ks 6 000,00
C.5. Podklad pro přiznání k dani z příjmů fyz.osob typ B od ks 6 000,00
C.6. Podklad pro přiznání k dani z příjmu fyz.osob typ A od ks 2 000,00
C.7. Přiznání k dani z nemovitosti od ks 4 000,00
C.8. Přiznání k dani z převodu nemovitosti ks 2 000,00
C.9. Přiznání k dani dědické, darovací ks 2 000,00
C.10. Přehled o příjmech a výdajích pro soc.zabezpečení ks 1 500,00
C.11. Přehled o příjmech a výdajích pro zdravotní pojištění ks 1 500,00
C.12. Příloha účetní závěrky -zjednodušený rozsah od ks 1 500,00
C.13. Příloha účetní závěrky - v plném rozsahu ks 2 000,00
C.14. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami od ks 1 500,00

D - Mzdová evidence , personalistika

Položka Popis položky za jednotku Cena v Kč
D.1. zaměstnanec bez ohledu na druh prac.poměru malá org. do 15 zam. zam. 300,00
D.2. zaměstnanec bez ohledu na druh prac.poměru malá org.od 15 zam. zam. 250,00
D.3. zaměstnanec bez ohledu na druh prac.poměru velká org.od 25 zam. zam. 200,00
D.4. mimoevidenční stav ( mat.dovolená,voj.služba) zam. 200,00
D.5. přihlášení zaměstnance ( SZ, ZP, evidence ) zam. 200,00
D.6. odhlášení zaměstnance ( SZ, ZP, evidence ) zam. 200,00
D.7. konzultace pracovní smlouvy a vyhotvení zam. 250,00
D.8. zastupování na kontrolách započ.hod. 500,00

E - Služby auditora , znalecké posudky

Položka Popis položky za jednotku Cena v Kč
E.1. Audit společnosti   dohodou
E.2. Zpracování výroční zprávy   dohodou
E.3. Mimořádný audit   dohodou
E.4. Ocenění společnosti - znalecký posudek   dohodou

F - Ekonomické, finanční a organizační poradenství

Položka Popis položky za jednotku Cena v Kč
F.1. ekonomické, finanční a organizační poradenství započ.hod. 500,00
F.2. zpracování provozního záměru   dohodou
F.3. vymáhání pohledávek   dohodou
F.4 založení s.r.o. podání návrhu na OR, vč.poplatků   15 000,00
F.5 založení s.r.o. tzv. "na klíč", vč.poplatků"   50 000,00
F.6 rozšíření předmětu podnikání, živ.list vč.poplatků 1 živ.list 7 500,00
F.7 živnostenský list vč.poplatků 1 živ.list 2 200,00
F.8 výpis z rejstříku trestů vč.poplatků 1 výpis 500,00